Thông báo mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại thành phố Cần Thơ

Công văn số 834/UBND-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc mời tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023 tại thành phố Cần Thơ
Chi tiết xem tại đây